Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Gwybodaeth am Deithio

Bydd pob myfyriwr sy’n 16, 17 neu’n 18 oed ar 1 Medi, sy’n mynychu cwrs cyntaf astudiaethau llawn amser yn y coleg â’r hawl i deithio am ddim. Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac yn byw 2 filltir neu fwy o’r coleg, byddwch yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Bydd myfyrwyr sy’n byw i’r gogledd o Ferthyr Tudful e.e. Penydarren, Dowlais yn gallu gwneud cais am drwydded Stagecoach Bus am ddim. Bydd myfyrwyr sy’n byw i’r de o Ferthyr Tudful e.e. Troedyrhiw, Treharris, yn gallu gwneud cais am drwydded Arriva Trains am ddim. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag:

Ann Hill – Gwasanaethau Myfyrwyr ar

I’r myfyrwyr hynny sy’n mynychu’r coleg ac yn byw y tu allan i’r Fwrdeistref Sirol bydd angen i chi gysylltu â’r awdurdod lleol i bennu’r trefniadau cludiant sy’n berthnasol i’r ardal honno.

Struggling to fund your travel to college?

Come and talk to our Student Support officers to discuss how we may be able to help

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet