Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Gwasanaethau Llyfrgell

Mae gan y coleg Barth Dysgu dynodedig sy’n cynnig mynediad i ystod eang o wasanaethau, cyfleusterau a chymorth i ddysgwyr ar bob lefel.

Mae’r adnoddau yn cynnwys:

  •  Llyfrau a chyfnodolion print ac electronig
  •  Canllawiau pwnc print ac electronig
  •  Cyfleusterau TG, yn cynnwys Wifi am ddim
  • Ystafell amlgyfrwng gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol a chyfleusterau chwarae DVD
  •  Mannau astudio ar gyfer astudio unigol, grŵp ac astudio tawel
  •  Catalog ar-lein â mynediad cyhoeddus (OPAC) i ddarganfod, cadw a gofyn am eitemau a rheoli benthyca personol
  • Mynediad i ystod o sesiynau addysg defnyddwyr i’ch cefnogi gyda’ch astudiaethau

Bydd gan ddysgwyr fynediad hefyd i adnoddau a ddelir yn llyfrgelloedd safleoedd eraill  yng ngrŵp Prifysgol De Cymru, drwy’r system geisio rhyng-safleoedd.

Gweithio mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru!

Mae’r coleg yn falch ei fod wedi’i ddewis i weithio mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru (NLW),i hyrwyddo a chynnal deunyddiau Llyfrgell ac Archif Cenedlaethol i fyfyrwyr a chymunedau ar draws rhanbarth Blaenau’r Cymoedd.

 

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Student Portal

Access your email, library services and study resources

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet