Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Dyddiadau’r Tymor

 

 Term Begins

Half term starts

Half term ends

Term ends

Autumn Term 2014 

   *Tuesday 26th     August

Monday 1st September

Monday 27 October

Friday 31st October

Friday 19th December

4 days non contact admin from 26th August – 29th August

Spring 2015

Monday 5th January

 

Monday 16th February

Friday 20th February

Friday 27th March

Summer 2015

Monday 13th April

 

Monday 25th May

Friday 29th May

Friday 26th June

*Friday 3rd July

1 non contact admin week from 29th June – 3rd July

Diwrnod Dysgu dan Arweiniad

Mae gan y coleg bum diwrnod datblygu staff wedi’u cynllunio ar gyfer 2014-2015. Ni fydd dysgu ffurfiol yn digwydd ar y diwrnodau hyn. Fodd bynnag bydd sesiynau a gweithgareddau yn cael eu trefnu i fyfyrwyr drwy’r Parth Dysgu a’r tîm cefnogi astudio.

  • Dydd Mercher 8 Hydref 2014
  • Dydd Iau 27 Tachwedd 2014
  • Dydd Mawrth 3 Chwefror 2015
  • Dydd Llun 16 Mawrth 2015
  • Dydd Gwener 1 Mai 2015

Nosweithiau Rhieni (i fyfyrwyr presennol)

Bydd y coleg yn cynnal y nosweithiau rhieni canlynol yn ystod 2014-2015:

  • Blwyddyn 2 – Dydd Mercher 19 Tachwedd
  • Blwyddyn 1 – Dydd Mercher 3 Rhagfyr

Cynhelir nosweithiau rhieni ychwanegol ym mis Ebrill 2015 (dyddiadau i’w cadarnhau)

Nosweithiau Agored (i ddarpar fyfyrwyr)

Mae’r coleg yn cynnal dwy noson agored yn ystod bob blwyddyn academaidd. Pwrpas y nosweithiau hyn yw hyrwyddo’r cyrsiau sydd ar gael i ddisgyblion Blwyddyn 11 a darpar fyfyrwyr eraill.

Dyddiadau’r rhain yw:

  • Dydd Iau 27 Tachwedd 2014
  • Dydd Iau 5 Mawrth 2015

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet