Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Deg Rheswm dros astudio yn Y Coleg Merthyr Tudful

  1. Wedi’i leoli ar garreg eich drws gydag amserau teithio byr
  2.  Mynediad yn lleol i’r ystod fwyaf o gyrsiau Safon Uwch sydd ar gael yn Ne Ddwyrain Cymru
  3. Gradd ansawdd orau ar draws holl golegau addysg bellach Merthyr Tudful, Caerffili a Rhondda Cynon Taf
  4. Tîm addysgu o safon uchel, yn cynnwys staff o’r ysgolion uwchradd lleol
  5. Cyfleusterau tra modern, yn cynnwys y defnydd o dechnoleg 3D i gyflwyno a chefnogi’r cwricwlwm
  6. Cyfraddau gorau o ran symud ymlaen at addysg uwch ar draws yr holl ddarparwyr ôl-16 ym Merthyr Tudful, Caerffili a Rhondda Cynon Taf
  7. REDHOUSE (Hen Neuadd y Dref) – Canolfan Celfyddydau Perfformio arbenigol o safon uchel yn y rhanbarth
  8. Cysylltiadau ardderchog gyda’r ysgolion uwchradd lleol
  9. Ystod ragorol o weithgareddau cyfoethogi ac allgyrsiol, yn cynnwys teithiau a lleoliadau addysgol Ewropeaidd, academïau a thimau chwaraeon a rhaglen ardderchog i fyfyrwyr mwy abl a thalentog
  10. Cynulliad Dysgwyr Bywiog i’ch galluogi i gyfrannu eich barn at y ffordd mae’r coleg yn datblygu ac yn gweithredu.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet