Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cystadleuaeth Her Menter Fyd-eang

Cystadleuaeth Her Menter Fyd-eang 2013

A team of seven enterprising 16 and 17-year-old students have proved you are never too young to go into business after they were named regional winners of the Global Enterprise Challenge for Europe, Middle East and Africa.

Mae tîm o saith o fyfyrwyr mentrus rhwng 16 ac 17 oed wedi profi nad ydych byth yn rhy ifanc i fynd i mewn i fusnes ar ôl iddynt ddod yn enillwyr rhanbarthol yr Her Menter Fyd-eang ar gyfer Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Roedd y tîm o’r Coleg Merthyr Tudful eisoes wedi dod i’r brig wrth ennill yn erbyn 6,000 o fyfyrwyr eraill ledled Cymru yn rownd derfynol Her Menter Fyd-eang Cymru yn gynharach eleni a’r wythnos ddiwethaf buont yn Mainz yn yr Almaen yn cystadlu yn y rownd derfynol fyd-eang.

Er mwyn darllen y stori’n llawn cliciwch yma

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet