Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cynulliad Dysgwyr

Mae gan fyfyrwyr gyfle i ddod yn gynrychiolwyr ar gynulliad Dysgwyr y coleg a gaiff ei ethol yn flynyddol. Mae’r cynulliad yn cwrdd yn fisol a bydd cynrychiolwyr hefyd yn cael eistedd ar bwyllgorau allweddol y coleg. Drwy cynulliad y dysgwyr, caiff myfyrwyr gyfle i roi eu barn ar ystod o faterion y coleg, gan sicrhau ein bod yn darparu’r profiad dysgu a chymorth gorau i bawb.

Your College, Your Voice

The Learner Assembly is an excellent way for students to feedback their views and opinions on a range of college issues.

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet