Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cymorth Personol a’r Rhaglen Lletygarwch

 

Mae’r tîm Pontydd i Waith yma i roi cefnogaeth i bobl leol ennill y sgiliau a’r hyder i ddod yn barod i weithio a helpu i ennill cyflogaeth.

Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful, ac os nad ydych mewn addysg amser llawn nac yn gweithio neu’n gweithio o dan 16 awr yr wythnos yna bydd Pontydd i Waith yn cynnig cymorth i chi symud yn nes at gyflogaeth.

Gall Pontydd i Waith eich helpu chi i gael mynediad am ddim i gyfleoedd dysgu er mwyn ennill y sgiliau a’r cymwysterau y mae arnoch eu hangen i gael cyflogaeth.

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y Rhaglen Pontydd i Waith ym Merthyr Tudful bydd angen i chi fodloni’r meini prawf canlynol :

  • 16 oed neu’n hŷn
  • Di-waith neu’n gweithio llai na 16 awr yr wythnos
  • Astudio llai na 16 awr yr wythnos
  • Byw ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Heb fod yn rhan o’r Rhaglen Waith na Dewis Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb ddychwelyd i gyflogaeth, neu os ydych wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ddiweddar ac yn awyddus i ymuno ag un o’n cyrsiau, ffoniwch:

Ffôn: 01685 726124

Tŷ Crownford, Stryd Swan, Merthyr Tudful

s.douglasroberts@merthyr.ac.uk

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet