Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cyfnewid Lle

Mae’r coleg wedi dewis tîm o 6 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadleuaeth gyffrous a fydd yn cael ei chynnal oddi ar y campws ym Mhrifysgol De Cymru, campws Atriwm Caerdydd rhwng 11 a 13 Chwefror. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar fyd mentergarwch ac yn datblygu sgiliau busnes hanfodol, gan gynnwys:

  • Cyfathrebu a thrafod
  • Meddwl yn greadigol a gwneud penderfyniadau
  • Marchnata a hysbysebu

Daw’r digwyddiad i ben wrth i’r myfyrwyr werthu cynnyrch i’r cyhoedd yn Arcêd Morgans yng nghalon dinas Caerdydd.

 

 

Trading Places

The winning team will be the one that displays the most effective business management skills and demonstrates the best teamwork throughout the course of the project.

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet