Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae gan y coleg neuadd chwaraeon 600m2 sy’n cynnig cyfleusterau ar gyfer ystod eang o weithgareddau chwaraeon yn cynnwys wal ddringo cwbl hygyrch.

Yn ogystal bydd gan fyfyrwyr gyfle i astudio yn labordy Gwyddor Chwaraeon newydd sbon y coleg neu ddefnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful gerllaw, canolfannau gweithgareddau awyr agored lleol a’r cyfleusterau rhagorol ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru. Mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael amser cinio hefyd.  

 

 

 

Chwaraeon Cystadleuol yn y  coleg newydd

Rydym yn cynnig y campau cystadleuol canlynol yn y coleg newydd:

 • Pêl-droed Dynion
 • Pêl-droed Merched
 • Pêl-rwyd
 • Rygbi

 

Cyrsiau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol sydd ar gael:

 • Addysg Gorfforol Safon Uwch
 • Chwaraeon Lefel 1 a Bagloriaeth Cymru Sylfaen
 • Chwaraeon BTEC Lefel 2 a Bagloriaeth Cymru Canolradd
 • Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC Lefel 2 a Bagloriaeth Cymru Canolradd
 • Chwaraeon Awyr Agored BTEC Lefel 2 a Bagloriaeth Cymru Canolradd
 • Chwaraeon BTEC Lefel 3 a Bagloriaeth Cymru Uwch
 • Chwaraeon Awyr Agored BTEC Lefel 3 a Bagloriaeth Cymru Uwch
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff BTEC Lefel 3 a Bagloriaeth Cymru Uwch
 • Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC Lefel 3 a Bagloriaeth Cymru Uwch
 • Gradd Sylfaen mewn Gwyddor Chwaraeon: Perfformio a Hyfforddi Chwaraeon
 • Gradd Sylfaen mewn Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus
 • Gradd Sylfaen: Ymarfer ac Iechyd yn y Gymuned

Statws Academi Arweinyddiaeth wedi’i ddyfarnu i Y Coleg Merthyr Tudful

Sport Leader

Y Coleg Merthyr Tudful yw un o 11 yn unig o ganolfannau yng Nghymru i dderbyn ‘Statws Academi Arweinyddiaeth’ gan banel cenedlaethol Academi Arweinyddiaeth Arweinwyr Chwaraeon y DU.

Sports Leadership Award

The college is only one of 11 centres in Wales to be awarded Leadership Academy

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet