Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Croeso gan y Pennaeth

Croeso i Goleg newydd sbon Merthyr Tudful

P’un a ydych yn fyfyriwr sy’n gadael yr ysgol yn 2014, neu’n ddarpar ddysgwr mewn addysg bellach neu uwch, rydym yn cynnig cyfle unigryw i astudio ar gampws modern a chyffrous sy’n cynnig dysgu o’r radd flaenaf i bawb yng nghanol Merthyr Tudful.

At hynny, mae ein partneriaeth gyda REDHOUSE (Hen Neuadd Y Dref) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr sydd am astudio’r celfyddydau creadigol a pherfformio astudio mewn canolfan arbenigol ar gyfer y diwydiannau creadigol.

Mae Y Coleg Merthyr Tudful yn cynnig rhywbeth i bawb gydag ystod helaeth o gyrsiau llawn amser a rhan amser yn cynnwys mwy na 30 safon Uwch ac Uwch Gyfrannol, cyrsiau galwedigaethol a rhaglenni addysg bellach ac uwch - a’r cwbl wedi’i gyflwyno gan dîm addysgu ymroddedig a chymwys iawn.

Fel Pennaeth, rwy’n ymroddedig i ddatblygu Y Coleg Merthyr Tudful, gan sicrhau ei fod ar flaen y gad o ran codi safonau mewn addysg yng Nghymru. Rydym yn cynnig profiad dysgu o’r radd flaenaf i bawb sy’n astudio yma. Bydd ein hymrwymiad i’ch profiad dysgu, ynghyd â chyfleusterau arobryn, ein dewis cynhwysfawr o gyrsiau a’r gefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr yn sicrhau y gallwch gyrraedd eich llawn botensial a llwyddo i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen at addysg bellach neu uwch neu gyflogaeth.

Gobeithio bydd y wefan hon yn rhoi ychydig o’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y cyrsiau sydd ar gael a bywyd yn gyffredinol yn y coleg. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch ar bob cyfrif â Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0800 1693825.

Gobeithiaf y byddwch yn ystyried bwrw ymlaen â’ch addysg drwy gofrestru ar un o’r cyrsiau niferus sydd ar gael yn y coleg newydd, ac edrychaf ymlaen at eich croesawu i’n coleg newydd arbennig.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet