Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Clwb Cymraeg

Am gwrdd â ffrindiau drwy ddefnyddio’r iaith a threfnu amrywiaeth o weithgareddau? Ymunwch â’r clwb Cymraeg.

Mae’r clwb Cymraeg yn cwrdd i drefnu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y coleg yn cynnwys Diwrnod Shwmae, Dydd Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi, Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a llawer rhagor!

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet