Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Chwaraeon ym Merthyr

Mae gan y coleg neuadd chwaraeon 600m2 sy’n cynnig cyfleusterau ar gyfer ystod eang o weithgareddau chwaraeon, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, hoci, pêl-rwyd, pêl-fasged,  badminton a chriced.

Mae’r Neuadd Chwaraeon hefyd yn cynnwys wal ddringo cwbl hygyrch.

Labordy Gwyddor Chwaraeon Tra Modern

Yn ogystal bydd gan fyfyrwyr gyfle i astudio yn ystafelloedd ffitrwydd newydd y coleg neu ddefnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful gerllaw, canolfannau gweithgareddau awyr agored lleol a’r cyfleusterau rhagorol ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru.

Rydym yn cynnig y campau tîm canlynol yn y coleg:

  • Pêl-droed Dynion
  • Pêl-droed Merched
  • Pêl-rwyd
  • Rygbi

Statws Academi Arweinyddiaeth

Y Coleg Merthyr Tudful yw un o 11 yn unig o ganolfannau yng Nghymru i dderbyn ‘Statws Academi Arweinyddiaeth’ gan banel cenedlaethol Academi Arweinyddiaeth Arweinwyr Chwaraeon y DU.

Mae’r dyfarniad yn cydnabod cyfraniad y coleg, tiwtoriaid a myfyrwyr ym maes chwaraeon dros nifer o flynyddoedd ynghyd ag ansawdd y datblygu arweinyddiaeth y mae’r coleg yn ei gynnig.

Cyfleoedd Challenger Sports

Caiff myfyrwyr dros 18 oed gyfle cyffrous i wneud cais i hyfforddi pêl-droed yn UDA drwy challenger sports – prif ddarparwyr gwersylloedd pêl-droed yn yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet