Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cefnogaeth i fyfyrwyr addysg uwch

Yn ystyried symud ymlaen at radd addysg uwch? Mae gan y coleg nifer o strwythurau cymorth yn eu lle i’ch helpu a’ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Rhaglen Ymsefydlu Fanwl

Bydd rhaglen ymsefydlu fanwl ar gael i’r holl fyfyrwyr i’w cefnogi yn ystod eu diwrnod, wythnosau a misoedd cyntaf yn y coleg newydd. Bydd hyn yn cynnwys ymsefydlu o ran yr adeilad a’r cyrsiau, gweithgareddau adeiladu tîm, ffair y glasfyfyrwyr, arweiniad ar ddysgu annibynnol, hunan astudio, rheoli amser ac ati.

System Tiwtor Personol

Caiff pob myfyrwyr diwtor cwrs personol, fydd yn eich cefnogi wrth bontio i’ch amgylchedd newydd yn y coleg.

Mae rhaglen o diwtorialau wythnosol yn ei lle ar gyfer pob dysgwr llawn amser i fonitro cynnydd academaidd trwy ddefnyddio cynlluniau dysgu electronig.

Cymorth Sgiliau Astudio

Mae Cymorth Sgiliau Astudio yn Y Coleg Merthyr Tudful wedi’i leoli ar y llawr cyntaf yn y Parth Dysgu. Mae’r ardal dawel hon yn lleoliad cymorth astudio i staff a myfyrwyr. Mae’n cynnig gwasanaeth i unrhyw fyfyriwr sy’n teimlo bod angen help ychwanegol arnynt gydag unrhyw ran o’u gwaith coleg. Bydd y staff croesawgar a phroffesiynol yn rhoi help unigol i chi ag unrhyw agwedd ar eich astudiaethau.

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet