Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Caffi’r Atrium

Mae gan y coleg gaffi bach ar lawr gwaelod y coleg sy’n gweini amrywiaeth o fyrbrydau poeth ac oer.

 

Amserau agor y caffi

Bydd y caffi ar agor:

Dydd Llun – dydd Iau: 8.30am – 7.00pm

Dydd Gwener: 8.30am – 5.30pm

Bydd y caffi yn fusnes gweithredol felly gofynnir yn garedig i fyfyrwyr beidio ag eistedd yn ardal y caffi os nad ydynt yn dymuno prynu bwyd neu ddiod. Bydd y grisiau mawr, landin y llawr cyntaf a’r ffreutur yn cynnig llawer o ardaloedd eistedd cymdeithasol eraill i fyfyrwyr.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet