Induction session for Welsh Medium Learners

13/07/2017

Ymuno â ni ym mis Medi? Ydych chi wedi astudio o'r blaen mewn Ysgol gyfrwng y Gymraeg?

Beth am gymryd y cyfle i ddod draw i'n sesiwn sefydlu ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar ddydd Iau 20 Gorfennaf 1-3pm. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle gwych i chi:

• Cwrdd â dysgwyr o ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill
• Dod i adnabod eich cyd-ddisgyblion yn barod ar gyfer pan fyddwch yn dechrau'r coleg ym mis Medi
• Cael taith o amgylch yr adeilad a'r cyfleusterau coleg
• Ddysgu am y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr sydd wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Gymraeg
• Cwrdd â'n Hyrwyddwr Cymraeg / Dwyieithog
• Dewch i weld sut y gallwch gymryd rhan yn ein clybiau, gweithgareddau a digwyddiadau Cymreig
• Cofrestrwch i fod yn llysgennad myfyrwyr Cymru yn ystod 2017-2018
• Gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch am eich cwrs a bywyd cyffredinol y coleg!

 

Joining us in September? Have you previously studied at a Welsh Medium School?

 

Why not take the opportunity to come along to our induction session for Welsh learners on Thursday 20th July, 1-3pm. The session will provide an excellent opportunity for you to:

 

  • Meet learners from other Welsh medium schools
  • Get to know your fellow classmates ready for when you start college in September
  • Have a tour of the college building and facilities
  • Learn all about the support on offer for learners who have previously studied through the medium of Welsh
  • Meet our Welsh/Bilingual Champion
  • See how you can get involved in our Welsh clubs, activities and events
  • Sign up to become a Welsh student ambassador during 2017-2018
  • Ask as many questions as you like about your course and general college life!

You do not need to book a place for the session, just come along at 1pm. If you have any questions, or would like any further information on the session, please contact Leanne Jones on 01685 726179.

 

Creative Industries students showcase outcomes of Neon Art Project for Merthyr Tydfil

Read More
sports award

College recognised for Outstanding Sports Development!

Read More